Pitch Perfect 2 Super Bowl գովազդի առանձնահատկությունները Pitches և (Green Bay) Packers

Բաժանորդագրվեք Youtube- ում

Անցյալ շաբաթ Green Bay Packers- ը Սուպերգավաթ գնալուց չորս րոպեի ընթացքում էր, բայց այն ժամանակ Seattle Seahawks- ը անհավանական վերադարձ ունեցավ: Բայց Քլեյ Մեթյուզ, կրտսեր Դեյվիդ Բախտիարի, Թի Jեյ Լանգ, oshոշ Սիտտոն, Դոն Բարքլեյ եւ Jordanորդան Ռոջերս Packers- ից իսկապես հայտնվեցին Super Bowl- ում Pitch Perfect 2 Super Bowl տեղում: Արդյո՞ք նրանք նույնպես դեմ կլինեն Աննա Քենդրիկ եւ Ապստամբ Վիլսոն capella club- ի անձնակազմն է? Կամ կարո՞ղ է այս փաթեթը հեռավորություն վերցնել:

[ միջոցով Շուտով ]